METTE ZIEGLER VARM LILLA RUND BAGGRUND

Mette Ziegler
Executive Erhvervscoach

Intuitiv og skarp analytisk sans


Kort introduktion

Min relevante baggrund er centreret omkring headhunting, rekruttering, lederudvikling og talent & karriere coaching i erhvervslivet igennem mere end 25 år. Min grundlæggende konsulentbaggrund har jeg fra det internationale konsulentfirma Mercuri Urval A/S, og siden 1997 har jeg drevet min egen virksomhed i forskellige setups og udviklet min egen stil i takt med, at jeg har uddannet mig yderligere og opnået uvurderlig erfaring fra alle de mennesker og virksomheder, jeg har løst opgaver for og sammen med igennem tiden.

Mit fundament som Executive Coach har jeg fra min uddannelse som Master Trained Coach v/ Master Coach Jan Elfline, ICF, Chicago, USA. Det er en 2 årig ICF-godkendt overbygning på en 2 årig NLP Master Practitioner. Uddannelsen lægger sig teoretisk op ad Co-Active Coaching, Laura Whitworth mfl.

* ICF = International Coaching Federation
* NLP = Neuro Lingvistisk Programmering

CV - Erhvervsbaggrund

Siden 1997 - Executive Erhvervscoaching

 • Executive Coaching
 • Executive Job & Karriere Mentorforløb
 • Executive Leadership Mentorforløb
 • Jobmatch & Search
 • Headhunting/Recruiting

1994-1996 – Managementkonsulent, Mercuri Urval A/S

 • Rekruttering & Udvælgelse
 • Karriererådgivning & Outplacement
 • Leder & Kandidatvurderinger
 • Leder- og ledelsesudvikling
 • Executive Service
 • Strategi- og forretningsudvikling
 • Organisationsudvikling
 • Samarbejde og kommunikation
 • Medlem af Mercuri Urvals Testudvalg

1988-1994 – Pædagogisk forsker og formidler, DPI (nu Danmarks Pædagogiske Universitet)

 • Projektkoordinator, redaktør og kontaktperson på “Evalueringen af De generelle udviklingsarbejder i dansk”, et stort landsdækkende evalueringsprojekt under Undervisningsministeriet
 • Forskningsmedarbejder med fokus på læsning, læring og undervisning af udvalgte grupper af elever
 • Eget forskningsprojekt med fokus på børns og unges staveudvikling, herunder udvikling af diagnostiske staveprøver
 • Medlem af gruppen af nordiske læse- og skriftsprogsforskere (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island)
 • Censor ved folkeskolens afgangsprøve i retstavning
 • Rådgiver for Undervisningsministeriets Folkeskoleafdelings Prøvesektion om udvikling af nye afgangsprøver i retstavning
 • Medlem af høringspanel for Dansk Psykologisk Forlag

1982-1988 - Folkeskolelærer, Sankt Annæ Skole, Amager

 • Dansk- og klasselærer
 • Specialundervisnings- og testlærer
 • Idræt, historie og samfundsfag 8.-10. klasse
 • Skolens kontaktperson til Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning i Københavns Kommune omkring elever med indlærings- og sociale vanskeligheder

CV - Uddannelsesbaggrund

2009 – Certificeret i People Test Systems, København
Opdatering af mit testberedskab.

2007 – CHEK Nutrition & Lifestyle Coach Level 1, Alun.dk, Farum
Kort coachuddannelse med fokus på helbred og livsstil.

1999-2000 – Master Trained Coach, Master Coach Jan Elfline, ICF, Chicago
ICF-godkendt NLP-Coachuddannelse, der retter sig imod både business coaching og whole life coaching. Teoretisk lægger uddannelsen sig op ad Co-Active Coaching, Laura Whitworth mfl.

1998-1999 – NLP Master Practitioner, Dansk NLP Institut, København
NLP Masteruddannelse med fokus på kommunikation og forandringsprocesser i grupper og individuelt.

1997-1998 – NLP Practitioner, Dansk NLP Institut, København
NLP Grunduddannelse med fokus på personlig kommunikation, forandring og terapi.

1997-1998 – NLP Business Practitioner, NLP Business Academy Europe, København
NLP Grunduddannelse med fokus på kommunikation og forandringsprocesser i erhvervslivet.

1994-1996 – Intern konsulentuddannelse, Mercuri Urval A/S, København
Grundlæggende konsulentuddannelse med fokus på virksomhedsanalyse, job- og personprofiler, faglige, personlige og færdighedstest, rekruttering & udvælgelse, executive search, forretningsstrategi, organisation, ledelse og personale. Veksel-virkning mellem teoretisk uddannelse samt praktisk sideoplæring.

1990-1993 – Danskstuderende, Københavns Universitet
Afsluttede de sprogvidenskabelige fag sideløbende med mit forskningsarbejde på Danmarks Pædagogiske Institut.

1987-1988 – Diplomuddannelse i Pædagogisk/Psykologisk Forsøgs- og Udviklingsarbejde, DLH (nu DPU), København
Årskursus på Danmarks Lærerhøjskole. Diplomopgave: ”Staveudvikling og stavevanskeligheder”, publiceret på Dansk Psykologisk Forlag, 1990.

1982-1986 – Folkeskolelærer, KDAS Aften, Skovlunde
Læreruddannelse på aftenseminariet i Skovlunde sideløbende med ansættelse som lærer i fast skema ved Sankt Annæ Skole på Amager. Speciale: Elever med særlige undervisningsbehov. Linjefag: Dansk og idræt.

1979-1982 – Spansk- og historiestuderende, Københavns Universitet
Læste spansk som hovedfag og historie som bifag. Droppede ud og søgte ind på lærerseminariet.