METTE ZIEGLER VARM LILLA RUND BAGGRUND

Mette Ziegler
High End Talent & Karriere Coach

Erfaringsbaggrund

Mere end 25 års solid erfaring som konsulent, rådgiver, sparringspartner, headhunter, recruiter, mentor og coach i erhvervslivet. Min konsulentbaggrund har jeg fra det internationale konsulentfirma Mercuri Urval A/S, og siden 1997 har jeg drevet min egen virksomhed i forskellige setups.

Uddannet Master Trained Coach

Jeg er uddannet  Master Trained Coach v/ Master Coach Jan Elfline, ICF, Chicago, USA. Det er en ICF-godkendt NLP-Coachuddannelse, der teoretisk lægger sig op ad Co-Active Coaching, Laura Whitworth mfl.

CV - Erhvervsbaggrund

Siden 1997

High End Coaching
Talent ◆ Job ◆ Karriere ◆ Lederskab

 • High End Job & Karriere Coaching
 • Executive Leadership Coaching
 • Ekspert Talent Coaching
 • Whole Life Coaching
 • Jobmatch & Search
 • Headhunting/Recruiting

1994-1996 – Managementkonsulent, Mercuri Urval A/S

 • Rekruttering & Udvælgelse
 • Karriererådgivning & Outplacement
 • Leder & Kandidatvurderinger
 • Leder- og ledelsesudvikling
 • Executive Service
 • Strategi- og forretningsudvikling
 • Organisationsudvikling
 • Samarbejde og kommunikation
 • Medlem af Mercuri Urvals Testudvalg

1988-1994 – Pædagogisk forsker og formidler, DPI (nu Danmarks Pædagogiske Universitet)

 • Projektkoordinator, redaktør og kontaktperson på “Evalueringen af De generelle udviklingsarbejder i dansk”, et stort landsdækkende evalueringsprojekt under Undervisningsministeriet
 • Forskningsmedarbejder med fokus på læsning, læring og undervisning af udvalgte grupper af elever
 • Eget forskningsprojekt med fokus på børns og unges staveudvikling, herunder udvikling af diagnostiske staveprøver
 • Medlem af gruppen af nordiske læse- og skriftsprogsforskere (Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island)
 • Censor ved folkeskolens afgangsprøve i retstavning
 • Rådgiver for Undervisningsministeriets Folkeskoleafdelings Prøvesektion om udvikling af nye afgangsprøver i retstavning
 • Medlem af høringspanel for Dansk Psykologisk Forlag

1982-1988 - Folkeskolelærer, Sankt Annæ Skole, Amager

 • Dansk- og klasselærer
 • Specialundervisnings- og testlærer
 • Idræt, historie og samfundsfag 8.-10. klasse
 • Skolens kontaktperson til Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning i Københavns Kommune omkring elever med indlærings- og sociale vanskeligheder

CV - Uddannelsesbaggrund

2009 – Certificeret i People Test Systems, København
Opdatering af mit testberedskab.

2007 – CHEK Nutrition & Lifestyle Coach Level 1, Alun.dk, Farum
Kort coachuddannelse med fokus på helbred og livsstil.

1999-2000 – Master Trained Coach, Master Coach Jan Elfline, ICF, Chicago
ICF-godkendt NLP-Coachuddannelse, der retter sig imod både business coaching og whole life coaching. Teoretisk lægger uddannelsen sig op ad Co-Active Coaching, Laura Whitworth mfl.

1998-1999 – NLP Master Practitioner, Dansk NLP Institut, København
NLP Masteruddannelse med fokus på kommunikation og forandringsprocesser i grupper og individuelt.

1997-1998 – NLP Practitioner, Dansk NLP Institut, København
NLP Grunduddannelse med fokus på personlig kommunikation, forandring og terapi.

1997-1998 – NLP Business Practitioner, NLP Business Academy Europe, København
NLP Grunduddannelse med fokus på kommunikation og forandringsprocesser i erhvervslivet.

1994-1996 – Intern konsulentuddannelse, Mercuri Urval A/S, København
Grundlæggende konsulentuddannelse med fokus på virksomhedsanalyse, job- og personprofiler, faglige, personlige og færdighedstest, rekruttering & udvælgelse, executive search, forretningsstrategi, organisation, ledelse og personale. Veksel-virkning mellem teoretisk uddannelse samt praktisk sideoplæring.

1990-1993 – Danskstuderende, Københavns Universitet
Afsluttede de sprogvidenskabelige fag sideløbende med mit forskningsarbejde på Danmarks Pædagogiske Institut.

1987-1988 – Diplomuddannelse i Pædagogisk/Psykologisk Forsøgs- og Udviklingsarbejde, DLH (nu DPU), København
Årskursus på Danmarks Lærerhøjskole. Diplomopgave: ”Staveudvikling og stavevanskeligheder”, publiceret på Dansk Psykologisk Forlag, 1990.

1982-1986 – Folkeskolelærer, KDAS Aften, Skovlunde
Læreruddannelse på aftenseminariet i Skovlunde sideløbende med ansættelse som lærer i fast skema ved Sankt Annæ Skole på Amager. Speciale: Elever med særlige undervisningsbehov. Linjefag: Dansk og idræt.

1979-1982 – Spansk- og historiestuderende, Københavns Universitet
Læste spansk som hovedfag og historie som bifag. Droppede ud og søgte ind på lærerseminariet.